ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Λογότυπο ISO

Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το EN ISO 9001:2015

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το παραπάνω Πρότυπο για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής: Έρευνα & Ανάπτυξη, Παραγωγή, Συσκευασία, Εμπορία Καλλυντικών Προϊόντων.

 

Λογότυπο ISO

Απαιτήσεις σύμφωνα με το ISO 22716:2007 Καλές Πρακτικές Παραγωγής (GMP) για Καλλυντικά

GMP για καλλυντικά σύμφωνα με το παραπάνω Πρότυπο για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής: Παραγωγή, Έλεγχος, Αποθήκευση, Αποστολή Καλλυντικών Προϊόντων

 

Λογότυπο FSC

Χαρτί από δάση με αειφόρο διαχείριση

Η πιστοποίηση FSC είναι μια διεθνής πιστοποίηση που χορηγείται σε χάρτινα υλικά που παράγονται από δάση που διαχειρίζονται με βιώσιμο τρόπο και όχι με υπερβολική υλοτόμηση. Η Aenaon χρησιμοποιεί χαρτί με πιστοποίηση FSC.

Το FSC® (Forest Stewardship Council®) είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εργάζεται για την υπεύθυνη διαχείριση των δασών σε όλο τον κόσμο. Ξεκίνησαν το σύστημα πιστοποίησης FSC® το 1994 για να αποτρέψουν την καταστροφή των δασών στην παγκόσμια κοινότητα. Η πιστοποίηση FSC® είναι μια φιλική προς το περιβάλλον διεθνής πιστοποίηση που δημιουργήθηκε από τον οργανισμό για τη διατήρηση των δασικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος του FSC® είναι η υποστήριξη των δασών του κόσμου.